Šachové sústredká, Senica

 

Kontakt


ŠK OSUSKÉ A OBÈIANSKE ZRUŽENIE LIDER
Vedúci: Tomáš Perièka
tel: +421 908 370268
email: tomas.pericka@gmail.com