Šachové sústredká, Senica

 

Sústredenie 03/2011

Téma – „Pešiaci sú kostrou hry!“

Tréner:   

GM Ján Markoš

Termín:   

9. - 11. 3. 2011

Obsah:          

Mladí šachisti zvyknú preceňovať teóriu otvorení. Domnievajú sa, že domáca práca nad šachom = učenie sa dlhých teoretických variantov. Tak tomu ale nie je. Hrateľných ťahov je prosto príliš mnoho; nie je možné naučiť sa všetko. Omnoho dôležitejšie ako poznať konkrétne ťahy je poznať plány v otvoreniach. A od čoho najviac závisí plán v otvorení? Predsa od pešiakovej štruktúry. Pešiaci sú totiž najmenej pohyblivými jednotkami na šachovici. Ich postavenie je preto tým najtrvalejším strategickým faktorom; faktorom, ktorý musia všetky plány brať do úvahy. Pešiaková štruktúra je kostrou pozície. Pešiaci pozíciu podopierajú a dávajú jej tvar.

Na nasledujúcom sústredení sa pozrieme na päť obvyklých pešiakových štruktúr: pozície s klinom na d5 (Kráľovská indická, Španielka), pozície s klinom na e5 (Francúzska, Carrokan), pozície vznikajúce z Benoni, pozície s otvorenými stĺpcami c, d (Dámsky gambit, Indický komplex atď) a na pozície s malým centrom čierneho (e4 proti d6, d4 proti e6).

Celkovo bude 5 trénigových jednotiek po cca 3 hodiny. 

Účastníci:              

  1. Čajka Tibor
  2. Danada Ondrej
  3. Hájek Lukáš
  4. Jozefek Michal
  5. Kimerling Martin
  6. Kováč Andrej
  7. Padyšák  Tomáš
  8. Roháček Miroslav
  9. Spaček Marcel
  10. Spaček Oliver
  11. Šebo Viktor
  12. Šošovička Juraj
  13. Šošovička Matej

 

sorted_images/201103/

No images found.

Powered by, UberGallery